Gaz media sp. z o.o. jest kwalifikowanym dostawcą usług Polskiej Spółki Gazownictwa w zakresie projektowania i wykonawstwa sieci gazowych. Firma oferuje przyszłym i obecnym odbiorcom gazu ziemnego kompleksową obsługę w zakresie doradztwa, projektowania i wykonawstwa sieci i instalacji gazowych jak również przeglądy, wymianę i konserwację instalacji gazowych.
Naszym głównym celem jest uzyskanie zadowolenia Klienta poprzez dostarczenie mu najwyższej jakości usługi, przy zminimalizowanym udziale samego Klienta.

Nasi pracownicy - od inżyniera do montera posiadają właściwe przygotowanie zawodowe i wszystkie niezbędne uprawnienia, w tym do robót specjalistycznych na czynnych sieciach gazowych. Dzięki temu możemy zagwarantować wysoki poziom i jakość wykonywanych usług. Duży nacisk kładziemy na podnoszenie kwalifikacji i kształcenie świadomości zawodowej naszych pracowników oraz na wprowadzanie najnowszych technologii i rozwiązań technicznych. Posiadamy nowoczesny, specjalistyczny sprzęt przyjazny dla środowiska.

 Wysoką jakość naszych usług potwierdza uzyskanie 5 lipca 2007 roku Certyfikatu Jakości zgodnego z normą ISO 9001:2000 oraz  recertyfikacja 7 czerwca 2022 - zgodnie z normą ISO 9001:2015 w zakresie „Zarządzania projektowaniem sieci i instalacji gazowych, wodnych, kanalizacyjnych i ich realizacją, wykonywanie prac związanych z eksploatacją paliwa gazowego oraz prac gazoniebezpiecznych".