Nasz firma prowadzi kompleksową działalność usługową w zakresie:

 

 

 • Realizowania w imieniu klienta wszelkich spraw związanych z: określaniem warunków technicznych przyłączeń do sieci gazowej, spisania umowy przyłączeniowej, wykonawstwa przyłącza gazu itp.
 • Projektowania i wykonawstwa nowych sieci i instalacji gazowych
 • Remontów i przeglądów czynnych instalacji gazowych
 • Montażu i wymiany szafek gazowych
 • Skracania i modernizacji przyłączy gazowych
 • Przyłączenia do sieci gazowej
 • Likwidacji kolizji sieci i instalacji gazowych
 • Doradztwa technicznego w zakresie gazu ziemnego
 • Pracy na czynnej sieci gazowej z wykorzystaniem urządzeń Ravetti
  • stopowania przepływu gazu
  • dwustronnych zamknięć rurociągów
  • balonowania rurociągów
  • nawiercania rurociągów stalowych
 • Prowadzenia prac gazoniebezpiecznych
 • Budowy, remontu i przebudowy gazociągów
 • Projektowania i wykonawstwa pozostałych instalacji sanitarnych